PUBLICACIÓ DEL LLIBRE: UN HOSPITAL DE CARABINEROS EN VILLANUEVA DE CASTELLÓN (VALENCIA1938-1939)

L’autor, Àlvar Sentandreu, historiador per vocació, plasma en les seues publicacions els fets històrics que li han sigut transmesos oralment per qui els visqueren que, amb la informació trobada als arxius, li permeten mostrar nostra història des d’un punt de vista més humà.

En aquest llibre, l’autor fa un recorregut des de la fundació del Cuerpo de Carabineros, passant per la creació de la Sección Sanitaria del Cuerpo Carabineros, fins la instal·lació d’un hospital en Villanueva de Castellón, a hores d’ara Castelló (Valencia).

Una investigació històrica que va començar amb un interès purament familiar, que va seguir amb un interès local amb algunes publicacions, per a continuar amb una investigació dins de les Assemblees d’Història de la Ribera de la Universitat de Valencia i que després va passar a ser d’interès nacional, doncs els carabiners de l’Hospital, metges, practicants, infermeres, tropa, pacients i difunts del mateix, eren de tot arreu de la geografia espanyola. Gràcies a la memòria del carabinero Morera, després conegut al poble com el metge don Constantino Morera (1918-2016), l’autor ha aconseguit reunir com era aquest Hospital, un dels millors en aquesta època, tant en recursos humans com materials.

També ha recollit altres testimonis, tant de gent que va conèixer l’Hospital, com dels familiars dels carabiners. El seu recorregut per diferents arxius de tota la geografia, i la consulta amb diferents historiadors que han treballat la temàtica, ha acabat d’arrodonir aquest treball. Sens oblidar-nos del decrets dels carabiners publicats als diferents butlletins i transcrits al llibre.

Tot en conjunt, ens dona una idea de com es va viure esta època tant tràgica de la nostra història, com la van viure els nostres avantpassats i el final, la rendició del Hospital, en la que el autor ens transcriu tota la dotació del mateix que va passar la darrera revista i la rendició de l poble. Tota una part del nostre passat que l’autor ha pogut anar recollint i que anava quedant-se oblidada.

Podeu trobar el llibre seguint aquest enllaç: https://publish.mibestseller.es/books/311467