Benimodo (2012)

Benimodo va acollir la XV Assemblea d’Història de la Ribera entre el 9 i l’11 de novembre de l’any 2012. En la dita assemblea va haver-hi dues sessions paral·leles, la monogràfica, que va versar sobre «La música a la Ribera del Xúquer», i la miscel·lània, en què es tractaren temes sobre geografia, fonts documentals, arqueologia, història medieval, història moderna, història contemporània i història de l’art. Així mateix, es va enllestir una exposició relacionada amb el tema monogràfic.

Entre les sessions monogràfica i miscel·lània, a Benimodo es presentaren fins a 45 intervencions, 40 de les quals es plasmaren en els respectius volums de les actes.

D’entre les conferències de la sessió monogràfica cal ressaltar les impartides per Joan Carles Gomis Corell, Vicent Ros, Antoni Furió i Vicent Torrent. Igualment, hem de destacar el cartell anunciador de l’assemblea, elaborat pel pintor Rafael Armengol.

El lloc web de l’assemble està disponible a https://xvassembleahistoriaribera.wordpress.com/