Sumacàrcer (1998)

La VII ASSEMBLEA D’HISTÒRIA DE LA RIBERA va tindre lloc a SUMACÀRCER el 13 i 14 de novembre de 1998, organitzada per l’ajuntament de Sumacàrcer, amb tema monogràfic: Organització del territori i poblament a la Ribera. Les ponències van estar a càrrec de Bernat Martí, del Museu de Prehistòria de València (època antiga), Pierre Guichard, de la Universitat de Lión (època islàmica), Antoni Furió, de la Universitat de València (medieval) i Francesc Torres (moderna i contemporània). El professor d’Història de l’Art Joaquin Berchez s’encarrega de la ponència: Patrimoni i arquitectura a la Ribera.

Com activitats complementàries es van realitzar una visita a la pressa de Tous, una exposició fotogràfica sobre Les Barques del Xúquer, i un concert de música clàssica. Es presentaren també les actes de la VI Assemblea celebrada en Alzira, a més d’una taula rodona sobre La Ribera: passat, present i futur, moderada pel professor Joan Mateu Bellés.